Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος, με την οποία αντιμετωπίζεται μεγάλος αριθμός παθήσεων του ώμου.

Στα πρώτα της στάδια η αρθροσκόπηση χρησιμοποιήθηκε στο γόνατο, αλλά σύντομα η αξία της αναγνωρίστηκε και σε άλλες αρθρώσεις όπως στον ώμο.

Με την απόκτηση εμπειρίας και την εξέλιξη των αρθροσκοπικών εργαλείων, η αρθροσκόπηση του ώμου έγινε πολύ χρήσιμη για την αντιμετώπιση μεγάλου φάσματος παθήσεων του ώμου, όπως ρήξεις τενοντίου πετάλου, εξάρθρημα ώμου, χρόνια αστάθεια ώμου, σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής και άλλα που αναφέρονται στη συνέχεια.

Πώς γίνεται η αρθροσκόπηση του ώμου;

Από μια τομή δέρματος 5mm εισάγεται στην άρθρωση το αρθροσκόπιο, (μικροκάμερα), μέσω του οποίου ο Χειρουργός βλέπει σε μεγέθυνση το εσωτερικό της άρθρωσης, το οποίο προβάλλεται σε ειδικό μόνιτορ υψηλής ανάλυσης.

Από μια δεύτερη αρθροσκοπική πύλη, επίσης 5mm, εισάγονται τα κατάλληλα αρθροσκοπικά εργαλεία στην άρθρωση, δίνοντας τη δυνατότητα να επιτελέσουμε πληθώρα επεμβάσεων.

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις για αρθροσκόπηση ώμου;

Ρήξεις τενοντίου πετάλου (υπερακανθίου, υπακανθίου, υποπλατίου)

Τενοντίτιδα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου

Σύνδρομο πρόσκρουσης – υπακρωμιακής προστριβής

Εξάρθρημα ώμου

Αστάθεια ώμου

Παγωμένος ώμος (συμφυτική θυλακίτιδα)

Ελεύθερα ενδαρθρικά τεμάχια (πχ υμενική χονδρομάτωση)

Χόνδρινες βλάβες

Κατάγματα ώμου (κεφαλής βραχιονίου, ωμογλήνης)

 

Ποιες επεμβάσεις γίνονται αρθροσκοπικά;

Συρραφή τενόντων (υπερακανθίου, υποπλατίου, υπακανθίου)

Τενόδεση-Τενοτομή μακράς κεφαλής δικεφάλου

Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ώμου

Αντιμετώπιση συνδρόμου πρόσκρουσης με ακρωμιοπλαστική

Αντιμετώπιση κακώσεων του αρθρικού χόνδρου (χονδροπάθειες)

Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων

Αντιμετώπιση καταγμάτων ώμου

Λήψη αρθρικού υμένα για βιοψία

 

Πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης του ώμου

Μηδαμινός τραυματισμός στα μαλακά μόρια της άρθρωσης,

Αναίμακτη επέμβαση,

Λεπτομερής εξέταση του εσωτερικού της άρθρωσης, καθώς το αρθροσκόπιο μας επιτρέπει να δούμε οποιαδήποτε περιοχή της άρθρωσης. Η εικόνα είναι σε μεγέθυνση 5-10 φορές μεγαλύτερη από την πραγματικότητα.

Διενέργεια λεπτών χειρουργικών χειρισμών που με ανοικτές μεθόδους δε θα ήταν δυνατόν να επιτελεστούν. Αυτό οδηγεί σε άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος,

Ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση

 

Επιπλοκές της αρθροσκόπησης του ώμου

Όταν η επέμβαση εκτελείται από πεπειραμένο Ιατρό, οι επιπλοκές είναι πολύ ήπιες και πολύ σπάνιες. Απαντώνται σε ποσοστά κάτω του 1%.

 

Πώς πρέπει να προετοιμαστώ για την αρθροσκόπηση του ώμου;

Η ιατρική ομάδα του Dr.Ν.Τάταρη θα σας δώσει λεπτομερείς γραπτές οδηγίες για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε προ της επέμβασης.

Στις γενικές οδηγίες συμπεριλαμβάνεται το να παραμείνει ο ασθενής νηστικός το πρωί της επέμβασης, να προηγηθεί ο προεγχειρητικός έλεγχος με αιματολογικές εξετάσεις, καρδιολογικές εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακος.

 

Τι είδους αναισθησία χρειάζεται για την αρθροσκόπηση του ώμου;

Απαιτείται γενική αναισθησία σε συνδυασμό με σκαληνικό μπλοκ, το οποίο είναι νευρικός αποκλεισμός στα νεύρα που νευρώνουν τον ώμο. Αυτό εξασφαλίζει άριστη μετεγχειρητική αναλγησία, σε τέτοιο βαθμό που καθιστά την επέμβαση εντελώς ανώδυνη.

Η αναισθησιολογική ομάδα με την οποία συνεργάζεται ο Dr.Ν.Τάταρης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο είδος αυτό αναισθησίας, παρέχοντας εξαιρετική μετεγχειρητική αναλγησία.

 

Πόσο χρειάζεται να μείνω στο νοσοκομείο μετά από αρθροσκόπηση του ώμου;

Αναλόγως της επέμβασης, 2 ώρες έως και 1 ημέρα. Στις ελαφρύτερες περιπτώσεις, όπως ακρωμιοπλαστική ή αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων, ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου μέσα σε 2 ώρες από το τέλος τις επέμβασης.

Σε βαρύτερες περιπτώσεις (συρραφή τενόντων, αντιμετώπιση εξαρθρήματος), συνήθως παραμένει νοσηλευόμενος για 1 ημέρα.

Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν λεπτομερές πρόγραμμα αποθεραπείας και ασκήσεων. Με τη στενή μετεγχειρητική τους παρακολούθηση εξασφαλίζεται η ομαλή αποθεραπεία και η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος.

 

Ποια είναι η αποκατάσταση μετά από αρθροσκόπηση του ώμου;

Οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν πλήρεις γραπτές μετεγχειρητικές οδηγίες για τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, οι οποίες ανανεώνονται κατά τις τακτικές επανεξετάσεις.

Συνήθως απαιτείται κάποιου είδους κηδεμόνας (αναλόγως της επέμβασης, επόμενη εικόνα), τον οποίο ο ασθενής αφαιρεί καθημερινά για 3-4 φορές για να διενεργήσει ένα ήπιο πρόγραμμα ασκήσεων κινησιοθεραπείας. Τις ασκήσεις αυτές ο ασθενής εκπαιδεύεται από εμάς να πραγματοποιεί μόνος του.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης εξαρτάται άμεσα από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπικά.