ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από το 2010 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, με ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική και επιστημονική δραστηριότητα της Β’Ορθοπαιδικής Κλινικής.
Επιπλέον είναι Μέλος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρίας (ΕΑΕ). Από το 2011 μέχρι και το 2017 εργάστηκε ως Επιμελητής της Ορθοπαιδικής
Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνων.

Από τον Ιανουάριο του 2015 κατέχει τη θέση του Ορθοπαιδικού Συμβούλου στο Ωνάσσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Επίσης από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022 κατείχε τη θέση του Επικεφαλής της Ομάδας Αθλητικών Κακώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στην Κλινική Περιστερίου.

Από τον Οκτώβριο του 2022 έχει αναλάβει καθήκοντα ως Διευθυντής Ορθοπαιδικός της Ε’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών Το κύριο ενδιαφέρον του είναι η αρθροσκοπική χειρουργική και ιδιαίτερα η αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος και ώμου στην οποία έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής πρακτικής του, καθώς και η επανορθωτική χειρουργική γόνατος και ισχίου και η μικροχειρουργική άκρας χειρός και είναι υποψήφιος Διδάκτωρας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διατηρεί ορθοπαιδικά ιατρεία στο Περιστέρι (Τζων Κέννεντυ & Πιερίας 57) και στην Αθήνα (Αν.Τσόχα 24 & Δ.Σούτσου)