Θεραπεία με Pure PRP II

Στη θεραπεία με Pure PRP II χρησιμοποιούνται συστατικά του αίματος του ίδιου του ασθενούς για την επιδιόρθωση και αναγέννηση των τραυματισμένων και εκφυλισμένων στοιχείων. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε πιο σοβαρές βλάβες ή τραυματισμούς που απαιτούν πιο ενισχυμένη θεραπεία. Έχει μόνιμο αποτέλεσμα με τη δημιουργία νέου, υγιούς ιστού και καταργεί την ανάγκη του χειρουργείου.

Εικόνα 1. Παρασκευή Pure PRP II. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Νικόλαος Τάταρης

 

Είναι επίσης γνωστή στις ΗΠΑ και ως θεραπεία με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες ή PRP (Platelet-Rich Plasma) και ανήκει στις θεραπείες της Αναγεννητικής Ιατρικής. Οι Αυτόλογοι Αυξητικοί Παράγοντες χρησιμοποιούνται εδώ και δύο δεκαετίες στις ΗΠΑ στην καρδιοχειρουργική, την πλαστική χειρουργική, την ορθοπεδική χειρουργική και την οδοντιατρική. Από το 2006, ξεκίνησε στις ΗΠΑ, η εφαρμογή των εγχύσεων PRP αρχικά σε τραυματισμούς και αθλητικές κακώσεις και μετά σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Η εξέλιξη της μεθόδου σε συνδυασμό με τη χρήση των υπερήχων μυοσκελετικού μας δίνει την δυνατότητα σήμερα να παρεμβαίνουμε με απόλυτη ακρίβεια στο σημείο της βλάβης (θλάση, ρήξη, εκφυλισμός) και να ξαναχτίζουμε την περιοχή.

 

Τι είναι το Pure PRP II

Το Platelet-rich plasma (PRP) είναι πλάσμα του αίματος το οποίο με κατάλληλη επεξεργασία εμπλουτίζεται σε αιμοπετάλια. Ενώ η φυσιολογική συγκέντρωση του αίματος σε αιμοπετάλια είναι κατά μέσο όρο 250.000 αιμοπετάλια/dL, η ελάχιστη συγκέντρωση που πρέπει να επιτυγχάνει το PRP για να αποκτά θεραπευτικές ιδιότητες είναι 4 φορές μεγαλύτερη από την κανονική και ανέρχεται σε 1.000.000 αιμοπετάλια/dL αποτελώντας τη βάση1. Λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης των αυτόλογων αιμοπεταλίων, το PRP περιέχει διάφορους αυξητικούς παράγοντες, όπως2: PDGF, TGF-β1, TGF-β2, PDEGF, PDAF, PF-4, GMP-140, IL-1, FGF, I-α, I-γ, ILGF. Το PurePRP II, είναι ένα είδος PRP ιδιαίτερα υψηλής συγκέντρωσης. Συνεπώς, περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις αυξητικών παραγόντων χωρίς ωστόσο την παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι συγκεντρώσεις των αιμοπεταλίων και των αυξητικών παραγόντων που επιτυγχάνονται από το PurePRP II είναι 7 έως 9 φορές πάνω από τη βάση του PRP. Επιπρόσθετα, από το 6% της συγκέντρωσης των αιμοπεταλίων στο αίμα, το PurePRP II φτάνει σε αποδόσεις από 80 έως 98%3. Πέραν των ανωτέρω, είναι το μόνο σύστημα PRP που μπορεί να υποστεί επεξεργασία με ή χωρίς ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα.

 

Πώς λειτουργεί θεραπευτικά;

Τα αιμοπετάλια περιέχουν ένα σημαντικό αριθμό από κρίσιμες πρωτεϊνες, αυξητικούς παράγοντες, χημοκίνες, κυτταροκίνες, και άλλους προφλεγμονώδης βιοενεργούς παράγοντες που εκκινούν και ρυθμίζουν βασικές πτυχές της φλεγμονώδους διαδικασίας με αποτέλεσμα την επούλωση των πληγών με φυσικό τρόπο. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιμοπεταλίων είναι γνωστό ότι διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την μετανάστευση των απαιτούμενων κυττάρων στο σημείο του τραύματος.

Με τον τρόπο αυτό και κάνοντας έγχυση του Pure PRP II στο σημείο της βλάβης, προκαλείται η δραστηριοποίηση του μηχανισμού επούλωσης του ίδιου του οργανισμού4, με αποτέλεσμα την αναγέννηση των ιστών, την αποκατάσταση του προβλήματος και τον τερματισμό του πόνου.

 

Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζεται

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στο Ορθοπαιδικό Ιατρείο, την Αθλητιατρική, και την Πλαστική και Αισθητική Ιατρική. Σε όλες τις περιπτώσεις ο κοινός παρανομαστής είναι η απαίτηση για τοπική αναγέννηση των ιστών, η οποία βεβαίως εξυπηρετεί διαφορετικούς κατά περίπτωση σκοπούς. Συγκεκριμένα, στο Ορθοπαιδικό Ιατρείο εφαρμόζεται με επιτυχία σε ένα μεγάλο εύρος παθήσεων, όπως προβλήματα μυοσκελετικού, προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, στον αυχένα, στην πλάτη, στη μέση, στον κόκκυγα. Προβλήματα αρθρώσεων, στον ώμο, στον αγκώνα, στον καρπό, στο ισχίο, στο γόνατο, στην ποδοκνημική, στα δάκτυλα. Σε τενοντίτιδες, μυικές θλάσεις και άλλες κακώσεις, καθώς επίσης για αποκατάσταση κήλης και κύστης κόκκυγος, επιδιόρθωση ουλών και του νευροπαθητικού πόνου που τυχόν προκαλούν, επούλωση ελκών και άλλες παθήσεις.

 

Ποιός ιατρικός εξοπλισμός απαιτείται

Ο ιατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή της θεραπείας αποτελείται από το KIT παρασκευής PurePRP II, την φυγόκεντρο και τον υπέρηχο.

 

KIT παρασκευής Pure PRP II. Χρησιμοποιείται για την συλλογή, φυγοκέντριση και την τελική έγχυση του υλικού και αποτελείται από υλικά μίας χρήσεως.

Εικόνα 2. KIT παρασκευής Pure PRP II

 

Φυγόκεντρος. Αναλαμβάνει τον διαχωρισμό του Pure PRP II από τον ορό του αίματος και τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η φυγόκεντρος που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένη και αποκλειστικά διαμορφωμένη για την παραγωγή Pure PRP II.

Εικόνα 3. Φυγόκεντρος “Executive Series Centrifuge” της EmCyte

 

Υπέρηχος. Βοηθά στον ακριβή εντοπισμό του σημείου της βλάβης και την ενεργή καθοδήγηση της βελόνας για την έγχυση του Pure PRP II στο σημείο αυτό με απόλυτη ακρίβεια. Η συσκευή υπερήχων που διαθέτουμε στο ιατρείο έχει βελτιστοποιηθεί, τόσο από εμάς όσο και από εξειδικευμένο προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρίας, ως προς το μυοσκελετικό σύστημα και μας προσφέρει την απαιτούμενη ακρίβεια που χρειαζόμαστε για την έγχυση.

Εικόνα 4. Υπέρηχος “LogiqP9” της General Electric Healthcare

 

Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος;

 

Η μέθοδος εφαρμόζεται εξ’ ολοκλήρου στο ιατρείο μας από την ομάδα μας. Αυτή αποτελείται από τoν ιατρό, έναν ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτή και τον χειριστή του μηχανήματος των υπερήχων. Η διαδικασία της θεραπείας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

Αιμοληψία. Αρχίζουμε με την υποβολή του ασθενή σε αιμοληψία από τον νοσηλευτή στο χώρο του ιατρείου μας. Λαμβάνουμε 60ml αίματος τα οποία είναι απαραίτητα για την παρασκευή του PurePRP II, που θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Παρασκευή Pure PRP II. Η διαδικασία της φυγοκέντρισης γίνεται αμέσως μετά την αιμοληψία, πραγματοποιείται σε δύο στάδια και διαρκεί συνολικά περίπου 35 λεπτά.

Εντοπισμός βλάβης. Ο εντοπισμός της βλάβης γίνεται με κλινική εξέταση από τον ιατρό και με παράλληλη υπερηχογραφική ανάλυση.

Έγχυση PurePRP II. Εγχύουμε το PurePRP II ακριβώς στο σημείο της βλάβης κάτω από υπερηχογραφική καθοδήγηση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τη μέγιστη κινητοποίηση του οργανισμού για την παραγωγή νέου ιστού, την αποκατάσταση του προβλήματος και τον τερματισμό του πόνου.

Εικόνα 5. Υπερηχογραφική εικόνα έγχυσης στο σημείο της βλάβης

Στοιχεία για την επιτυχία της μεθόδου;

Σωστή επιλογή ασθενούς. Για να είναι αποτελεσματική και ωφέλιμη η θεραπεία πρέπει ο ασθενής να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις και κυρίως όσον αφορά το αν ο οργανισμός είναι σε θέση να αφομοιώσει την πλήρη θεραπευτική ισχύ που θα του παρέξουμε. Για το λόγο αυτό κάθε περιστατικό αξιολογείται προκαταρκτικά.

Σωστή προετοιμασία του ασθενούς. Για να αποδώσει η θεραπεία το μέγιστο των δυνατοτήτων της, ο ασθενής θα πρέπει να έχει υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία, η οποία εξατομικεύεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Συνήθως απαιτούνται μερικές προπαρασκευαστικές θεραπείες προλοθεραπείας για να έρθει ο οργανισμός στο επίπεδο που απαιτείται για να δεχθεί και να αφομοιώσει εποικοδομητικά το Pure PRP II.

Σύγχρονος εξοπλισμός και κάλλιστη ποιότητα PRP. Το Pure PRP II που χρησιμοποιούμε παρασκευάζεται στο ιατρείο με τη χρήση πιστοποιημένων υλικών, συσκευών και διαδικασιών, που εξασφαλίζουν και εγγυώνται την ποιότητά του.

Εκπαίδευση ιατρού. Ο συνδυασμός όλων των επιμέρους τεχνικών που συνθέτουν την τελική εφαρμογή της θεραπείας αυξάνουν τόσο τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του ιατρού όσο και το φόρτο εργασίας του κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η εμπειρία μας και η επιστημονική μας κατάρτιση, που προέρχεται από διεθνείς εκπαιδεύσεις αλλά και συνεχή πειραματισμό, σας εγγυώνται την απόδοση της θεραπείας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ακρίβεια ως προς το σημείο έγχυσης. Η ποσότητα του Pure PRP II που εγχύεται στον ασθενή είναι της τάξης μερικών ml. Αυτό σημαίνει ότι για να λάβουμε το μέγιστο αποτέλεσμα από μια τόσο μικρή ποσότητα υλικού, αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς στο σημείο της βλάβης. Συνεπώς η χρήση κατευθυντικών τεχνικών όπως αυτή της υπερηχογραφικής καθοδήγησης είναι τόσο επιβεβλημένες όσο και απαραίτητες, ενώ παράλληλα είναι και η λιγότερο επιβλαβής απεικονιστική μέθοδος για τον οργανισμό.

Αποτελέσματα

Η θεραπεία δρα σε βάθος χρόνου και απαιτεί ένα αρχικό χρονικό διάστημα έως ότου τα αποτελέσματά της αρχίζουν να γίνονται ορατά. Ο βασικός κανόνας είναι ότι δεν κρίνουμε το αποτέλεσμα της θεραπείας πριν την έλευση 8 εβδομάδων.

1 Alderman Donna, Alexander Robert, “Advances in Regenerative Medicine: High-density Platelet-rich Plasma and Stem Cell Prolotherapy For Musculoskeletal Pain,” Practical Pain Management Journal, October 2011:49-63, 90.

2 Marx R, Kevy SV, Jacobson MS, “Platelet rich plasma (PRP): A primer,” Practical Pain Management Journal, 2008; 8(2):46-47.

3 Emcyte Corporation, “PurePRP™,” http://www.emcyte.com, (accessed February 2016).

4 Sampson Steven, Gerhardt Michael, Mandelbaum Bert, “Platelet rich plasma injection grafts for musculoskeletal injuries: a review,” Curr Rev Musculoskelet Med, December 2008, 1(3-4):165-174.